GDPR


NYOMELL KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az alábbi dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről
és azzal kapcsolatos jogairól ad az EU rendelete (az Európai Parlament és tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban:  GDPR) és a magyarországi törvénynek (2011.évi CXII törvény, továbbiakban:  Info tv) megfelelő tájékoztatást.

Adatkezelő:  Nyomell Kft  1149 Budapest, Kövér Lajos u. 21-23, adószám: 10527128-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-075773

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

Regisztráció
Nyomell Áruházban történő vásárlása a vásárló, egyedi vásárlói kártyaja alapján történhet. A vásárló által igényelt vásárlói kártya készítése során rögzítjük a regisztrációs űrlapon az üzleti tranzakciók során keletkező adatokat, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b/ pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

Üzleti kapcsolat, piackutatás
A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait táruljuk és azokat a jövőbeli üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához a kiszolgálás elősegítéséhez használjuk. Ezen tevékenység magukba foglalják a vevői igények felmérését, profilkutatást, piackutatást.  A fenti célok elérése érdekében az adatokat adattárházban tároljuk. Az általunk gyűjtött és tárolt adatok segítenek abban, hogy személyre szabott ajánlatokat nyújtsunk Önöknek.
Az üzleti kapcsolat során Önök által megadott és általunk regisztrált személyes adatok az adatkezelő jogos érdeke alapján szükséges ahhoz, hogy Önt ajánlatainkról, szolgáltatásainkról tájékoztatni tudjuk és az üzleti kapcsolatot fenntarthassuk. Ha Ön nyilatkozott és megadta az együtt működéshez alapvetően szükséges adatait ezek az adatkezelések az Ön hozzájárulásán alapulnak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a/pontja, Info tv. 5.§ (1) bekezdés a/ pontja alapján.

Adatok őrzése, feldolgozása
Az adatok őrzése, feldolgozása a Nyomell Kft központjában történik a Vevőszolgálati információs helységben. A feldolgozás során a cégünk szigorúan szabályozott szerződés alapján szolgáltatókat vehet  igénybe, ilyen pl. a számítógépes rendszert kezelő cég, nyomda stb. a GDPR 28 cikk és az Info tv. 10 § alapján. Szerződések alapján biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően dolgozzák fel a kezelt adatokat. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha azt a törvény kötelezővé teszi.

Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak
A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen (vásárlását aktualizálni tudja)
Ügyfél neve/cég neve, tevékenysége, cégformája, számlázási címe, adószáma, (Eu-n belüli vevőkre vonatkozóan: a HEA - nyilvántartási szám) a vásárlásra jogosult személy (azaz ügyvezető) adatai, cégbeli státusa, telefonszáma, (email száma). A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes. Személyes adatokat  csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket a törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni  pl: a szigorú számadású bizonylatok vásárlása esetén.
A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c/ pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b/ pontja rendezi.

Jogorvoslat
Bármikor kapcsolatba léphet az adatok kezelőjével az alábbi jogai gyakorlása érdekében.

1/ Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzájárási jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §)
2/ Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17.§)
3/ Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.)
4/ Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv)
5/ Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §)
6/ Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.)
7/ Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

A jogszabályi változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására.
Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk.


Budapest, 2018-05-23.