Új Magyarország pályázat

ujmagyarorszag.pngA fejlesztés Európai Uniós hozzájárulással készült. A projekt finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar Köztársaság központi költségvetési előirányzatából vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott támogatás segítségével valósult meg.

Projekt címe: GOP-2.2.1-09/1-2011-0028
Informatikai fejlesztés a Nyomtatvány és Irodai Eszköz Ellátó Kft-nél
Támogatási összeg: 4.300.000,-

A projekt közvetlen célja a Nyomell Kft-nél széleskörű informatikai fejlesztése a hatékonyság, a versenyképesség és a jövedelemtermelő-képesség növelése érdekében. A projekt során megvalósított fejlesztések, bevezetett modulok:

  • Vállalati portál,
  • HRM modul,
  • Táv- és csoportmunka modul,
  • CRM modul.

A projekt megvalósulása hosszú távon biztosítja a Nyomell Kft. nyereséges működését. A cégnek kiemelten fontos a jelen pályázati projektben megvalósuló fejlesztés a vevők megtartása és a versenyképesség érdekében. A projekt eredményeként az árbevétel növekedésére számítunk, ezáltal hosszú távú lehetőséget tudunk biztosítani a nálunk dolgozó alkalmazottak tartós foglalkoztatására.

Célunk, hogy erősítsük a piaci helyzetünket, növeljük a szolgáltatásaink minőségét és elérhetőségét, amelynek következtében a cég ügyfeleinek az elégedettsége is várhatóan növekszik. A projekt sikeres megvalósítása, mivel az racionalizálja és egyszerűsíti a cég vállalatirányításhoz kapcsolódó folyamatait. Ez által jelentős költség megtakarítást, valamint árbevétel növekedést érhet el a vállalkozás, amely hosszú távon egyértelműen javítja a versenyképességét. A rendszer képessé teszi a céget további informatikai/vállalatirányítási fejlesztések megvalósítására. A projekt egyik fontos szempontja, hogy a végbemenő fejlesztés a környezetre ne gyakoroljon többlet megterhelést.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Nyomtatvány és Irodai Eszköz Ellátó Kft.
1149 Budapest Kövér Lajos u. 21-23.
szeder.balazs@nyomellkft.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
06 40 200 617
info@magzrt.hu
www.magzrt.hu

Irányító hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
06 40 638 638
http://www.nfu.hu 

Pályázat leírása

A fenti pályázattal kapcsolatos projekt 2011 májusában kezdődött:

A projekt 4 hónap alatt valósult meg a projekt megvalósulása kapcsán bevezetett rendszer főbb jellemzői:

1 CRM

A NYOMELL CRM ( Customer Relationship Management) ügyfélkapcsolati rendszerben az ügyféllel kapcsolatos minden esemény: Ki Kinek, Mikor, Mit, Miért, Hogyan - rögzítésre kerül az első kapcsolatfelvételtől egészen addig, amíg az Ügyfél - Ügyfél marad. Így az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a belső munkafolyamatok összessége, szervezetten és összehangoltan irányítható, oly módon hogy az Ügyfél legyen a fókuszban.
Néhány kiemelt funkció, lehetőség:

1.1 ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁS
A rendszer az ügyfél adatokat egy központi helyen kezeli – a cégstátusztól függően – a különböző adatokkal:
• Potenciális ügyfél: Ügyfélre vonatkozó marketing adatok: név, cím, elérhetőségek, kapcsolattartók, tevékenységi kör, alkalmazotti létszám, mérleg adatok nyilvántartása;
• Aktív ügyfél: A marketing adatok kiegészülnek a megrendelés/szerződés adataival, Az ügyféllel kapcsolatos elektronikus és papír alapú dokumentumok tárolásra kerülnek (levelezések, ajánlatok, szerződések, emailek, faxok, stb.);
• Inaktív ügyfél: az elmúlt időszakban nem forgalmazott. Az utolsó időszak eseményei, forgalma.

1.2 ÜGYFÉLKEZELÉS
Az értékesítés támogató modul megkönnyíti a potenciális vevők és az értékesítési lehetőségek nyilvántartását, valamint az értékesítés eredményeinek mérését és előrejelzését. Rögzíti és visszakereshetővé teszi a vevőkkel folytatott kommunikációt, és automatizálja az értékesítési folyamat egyes szakaszait. Mindezekkel gyorsabbá válnak az; értékesítési ügyleteket, valamint javuk a sikeres üzletkötések aránya és az ügyfélmegtartás szintje. Teljes és átfogó kép a vevőkről:
• Kapcsolattartók adatai,
• eddigi üzenetváltások és közlemények (mikor, kivel, mit),
• ajánlatok, nyitott ajánlatok, függő megrendelések,
• visszahívás emlékeztető, stb.

Elektronikus - hírlevél:
A modul segítségével egyedi vagy csoportosan üzenetet, hírlevelet lehet gyorsan és költséghatékonyan készíteni és küldeni. A beépített grafikus szövegszerkesztő gondoskodik a hírlevelek gyors és egyszerű elkészítéséről. A hírlevélben küldhetők képek, linkek, bannerek, és egyéb csatolt fájlok. A hírlevél megjelenéséhez a cég arculatához illeszkedő hírlevél sablontárból lehet az előre elkészített megjelenési design sablonokból választani.
A hírlevél küldése előtt a teszt-hírlevél készíthető és a cégnyilvántartás modulban a szűrő feltételek megadásával választható ki, hogy melyik cégnek, cég-csoportnak menjen ki az üzenet. A sikeres kézbesítésről visszaigazolás és archiválás készül.

1.3 REKLAMÁCIÓ KEZELÉS
A modul célja, hogy a beérkező reklamációk, panaszok és ügyiratok meghatározott időn belül kivizsgálásra, feldolgozásra és megválaszolásra kerüljenek, valamint a reklamáció tárgyaként szereplő hiba, rendellenes működés, mulasztás meghatározott időn belül kijavításra, elhárításra kerüljön.

1.4 ADAT EXPORT/IMPORT
Adat import: A rendszeren kívül elektronikus és offline módon keletkező adatok rendszerbe történő felvitelére – meghatározott ”csv” formátumú – az alábbi adatkörre vonatkozó import modul került kialakításra:
• Ügyféladatok (pl. vásárolt potenciális ügyfelek)
• Ügyfelekkel kapcsolatos feladatok/események (pl. pénzügyi adatok)
• Elektronikus - Dokumentumok Adat export: Igény esetén a rendszerben minden tárolt adat – megfelelő jogosultság függvényében – xls formátumba exportálható. Sablonok módosítása: A rendszer által használt különböző sablon dokumentumok, levelek (pl. ajánlat, automatikus válasz levél, stb.) open-office szövegszerkesztőben szerkeszthetőek, módosíthatóak.

2 HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT

Kemelt fontossággal bír a humánerőforrás kezelése, mivel az üzleti eredmények elérése érdekében jól felkészült, megfelelő szervezeti keretek között tevékenykedő munkaerőre van szükség. A humánerőforrás-gazdálkodási rendszer az egységes nyilvántartásán keresztül segít megalapozott döntéseket hozni a céggel kapcsolatban álló minden személyre vonatkozóan - legyen az alkalmazott vagy pályázó. A rendszer webes felületű, minden felhasználó számára könnyen kezelhető, átlátható.

2.1 SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS A személyügyi nyilvántartás modul többszintű jogosultsági rendszere a felhasználók szakmai szerepének megfelelő hozzáférések kialakítására biztosít lehetőséget, így akár a HR területen kívüli vezetők számára is elérhetővé tehető a munkavállalói adatok meghatározott része.

• személyes adatok;
• jogviszony adatok,
• előző munkahelyek;
• iskolai végzettségek és szakképzettségek,tudományos fokozatok, tanfolyami képzések, nyelvtudások, nyelvvizsgák;
• kiadott eszköz adatok,
• orvosi vizsgálatok,
• baleseti kapcsolattartók,
• fegyelmi intézkedések – kitüntetések,
• tanulmányi szerződések,
• teljesítményértékelés és fejlesztési tervek,
• szervezeti, munkaköri paraméterek, besorolási adatok,

 

2.2 ELEKTRONIKUS-IRATKEZELÉS
A személyzeti nyilvántartáshoz kapcsolódó dokumentumok elektronikus formában való tárolását teszi lehetővé. Például:
• Munkaszerződések nyilvántartását;
• Munkaköri leírás nyilvántartását;
• Felelőségi körök nyilvántartását;

2.3 CAFETÉRIA
A cafeteria modul bevezetése számos előnnyel jár mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon. A cafeteria elemek segítségével a munkavállalók - akár egy étlapról - összeválogathatják a saját igényeinek leginkább megfelelő juttatási csomagot, így mindenki részesülhet a munkáltató által biztosított pluszokból anélkül, hogy a vállalatnak jelentős többletköltsége keletkezne.

2.4 ADATSZOLGÁLTATÁSOK, RIPORTOK, JELENTÉSEK
A személyügyi nyilvántartásból bármilyen egyedi tartalmú lista és jelentés készíthető a a rendszerhez kapcsolódó önálló lekérdezési modul segítségével, amely a teljes adatbázisra vonatkozóan nyújt rugalmas riportkészítési lehetőséget. Az elkészített listák, jelentések átadhatók külső alkalmazásba (MS Excel, MS Word).

3 TÁV ÉS CSOPORTMUNKA

3.1 BIZTONSÁGOS, TÁVOLI KAPCSOLAT
A rendszer kialakításából adódóan lehetőséget biztosít virtuális távoli kapcsolat létesítésére az irodai szerverrel VPN protokoll használatával. A VPN kapcsolat kialakítása során az irodai hálózatból csak a szerver távoli elérése lényeges. A VPN egy virtuális helyi hálózatot hoz létre, helyi hálózati IP cím tartomány használatával, amely független a cég jelenlegi IP tartományától, de a szerveren meghatározhatók azok a route-olások, amik beállításával a benti hálózat szerverei elérhetővé válnak.

3.2 BIZTONSÁGOS LEVELEZÉS
A megvalósításhoz HTTPS alapú, titkosított webes csatornán elérhető webmail kliens telepítünk a levelező szerverre, amely az internetről bárhonnan biztonságosan elérhetővé teszi a levelezést.

3.3 OSZTOTT INFORMÁCIÓ BÁZIS
A megvalósítás során egy webes alkalmazás kerül bevezetésre, amelynek segítségével közös, bárhonnan elérhető információs felület alakítható ki (Wikipedia működéséhez hasonló megvalósítással).

3.4 DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS KEZELÉSE
Az alkalmazás dokumentumkezelő modulja képes a scannelt dokumentumok struktúrált tárolására, és kezelésére. - Scannelt képek (jpg, bmp, tiff, stb), és elektronikus dokumentumok (doc, xls, pdf, stb) adatbázisba töltésének lehetősége. - A dokumentumokhoz kiegészítő információk csatolása. - Mappák kezelése a dokumentum modulon belül. - Keresés a teljes dokumentum törzsben. - Strukturált adattárolás (fileok szétdarabolhatók). - Verzió követés: a dokumentumok változásai visszatölthetők, és követhetők. - Dokumentumok megnyitása közvetlenül az alkalmazás felületéről.

3.5 PROBLÉMA NYOMKÖVETÉS
- hibák felvétele több forrásból: telefon, e-mail, személyes megkeresés, weboldalon keresztül érkező hibabejelentés, - support számára elérhető hibalista, - feladatok delegálása felelősöknek, határidők meghatározása.